Fibra Paardenvoeders

Disclaimer

Wij willen u op het volgende wijzen:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bosgoed Diervoeders B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bosgoed Diervoeders B.V.. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Uiteraard besteden wij veel zorg en aandacht aan alles wat op de site gepubliceerd wordt. Ondanks dat kan er iets gepubliceerd worden wat onvolledig of onjuist is. Bosgoed Diervoeders B.V. mag ten alle tijden de website en de inhoud daarvan wijzigen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bosgoed Diervoeders B.V. is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bosgoed Diervoeders B.V., welke geen eigendom zijn van Bosgoed Diervoeders B.V., maar zijn enkel om de bezoeker van de site aanvullende informatie te bieden. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Bosgoed Diervoeders B.V.. Bosgoed Diervoeders B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en, het functioneren, de producten of de diensten van de sites waar naar verwezen wordt.   Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bosgoed Diervoeders B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Bosgoed Diervoeders B.V. is niet aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, van welke aard dan ook,  die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.